Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE
Tipo Mês Ano Tipo Folha Data Envio
Contra ChequeDezembro2018Normal
Contra ChequeNovembro2018Normal
Contra ChequeOutubro2018Normal
Contra ChequeSetembro2018Normal
Contra ChequeAgosto2018Normal
Contra ChequeJulho2018Normal02/08/2018 13:08
Contra ChequeJunho2018Normal05/07/2018 19:51
Contra ChequeMaio2018Normal11/06/2018 19:34
Contra ChequeAbril2018Normal14/05/2018 22:52
Contra ChequeMarço2018Normal03/04/2018 19:01
Contra ChequeFevereiro2018Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeJaneiro2018Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeDezembro20171ª Décimo20/03/2018 17:30
Contra ChequeDezembro2017Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeNovembro2017Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeOutubro2017Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeSetembro20171ª Décimo20/03/2018 17:30
Contra ChequeSetembro2017Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeAgosto2017Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeJulho2017Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeJunho2017Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeMaio2017Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeAbril2017Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeMarço2017Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeFevereiro2017Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeJaneiro2017Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeDezembro2016Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeNovembro2016Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeOutubro2016Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeSetembro2016Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeAgosto2016Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeJulho2016Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeJunho2016Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeMaio2016Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeAbril2016Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeMarço2016Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeFevereiro2016Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeJaneiro2016Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeDezembro2015Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeNovembro2015Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeOutubro2015Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeSetembro2015Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeAgosto2015Normal01/01/1970 00:00
Contra ChequeJulho2015Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeJunho2015Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeMaio2015Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeAbril2015Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeMarço2015Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeFevereiro2015Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeJaneiro2015Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeDezembro2014Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeNovembro2014Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeOutubro2014Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeSetembro2014Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeAgosto2014Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeJulho2014Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeJunho2014Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeMaio2014Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeAbril2014Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeMarço2014Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeFevereiro2014Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeJaneiro2014Normal20/03/2018 17:30
Declaração de RendimentosAnual2014Normal
Ficha FinanceiraAnual2014Normal
Declaração de RendimentosDezembro2013Normal
Ficha FinanceiraDezembro2013Normal
Contra ChequeDezembro2013Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeNovembro2013Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeOutubro2013Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeSetembro2013Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeAgosto2013Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeJulho2013Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeJunho2013Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeMaio2013Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeAbril2013Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeMarço2013Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeFevereiro2013Normal20/03/2018 17:30
Contra ChequeJaneiro2013Normal